Tổ chức

Ban chấp hành (BCH) Câu Lạc Bộ nhiệm kỳ 2017-2019
Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thọ
Phó chủ tịch 1. Hồ Anh Tiệp
Phó chủ tịch 2: Nguyễn Đức Thắng
Các thành viên BCH khác:
Ngô Thanh Hải
Nguyễn Hùng Văn
Trần Thanh Định
Nguyễn Hữu Thông
Đinh Anh Tuấn
Trần Đại Thủy
Bùi Chí Thành
Nguyễn Xuân Bằng