Thông báo họp đại hội thành viên CLBBB Việt Nam Berlin 25.02.2024, 15:00

Đại hội thành viên CLB BB Việt Nam Berlin sẽ diễn ra vào 15:00 ngày chủ nhật 25.02.2024 tại sân tập. 
Thời gian họp khoảng 1,5 đến tối đa 2 tiếng.
Đề nghị các thành viên có mặt đúng giờ.

Schreibe einen Kommentar