THÔNG BÁO: họp thành viên CLB (Mitgliederversammlung) 17.11.2019, 15:00

Như đã thông báo nhiều lần tại sân, ngày chủ nhật 17.11.2019, 15:00 chúng ta sẽ họp thành viên CLB tại sân tập:

  1. Ra mắt và thông báo hoạt động của BCH mới 2019-2021
  2. Thông qua một số quy định bổ xung về điều lệ và nội quy của CLB

BCH CLB BB Vietnam Berlin

Schreibe einen Kommentar