Kết quả và những hình ảnh cúp giáng sinh 2017

Kết quả Cúp giáng sinh 2017 diễn ra vào ngày 17.12.2017 (số VĐV tham gia; 66)
Hạng A:
1. Phạm Đình Tuấn
2. Đào Văn Mạnh
3. Tiêu Kim Hiền
4. Andre Kienast

Hạng B:
1. Lý Công Quý David
2. Nguyễn Hồng Thành
3. Trần Đức Phương
4. Phạm Văn Hải

Hạng C:
1. Vũ Văn Lập
2. Nguyễn Hữu Thông
3. Lê Thành Long
4. Nguyễn Quang Anh

Schreibe einen Kommentar