Thông báo: cấm hút thuốc và uống rượu bia trong khuôn viên sân tập

Bắt đầu từ ngày 04.10.2017 nghiêm cấm việc hút thuốc và uống rượu bia tại sân cũng như trong khuôn viên (trong hàng rào) của sân tập. Nếu ai có nhu cầu ăn thì cũng phải ra khỏi sân đứng trước cửa sân chứ không được phép ăn trong sân tập. Nếu ai vi phạm sẽ bị vĩnh viễn cấm không cho đến sân tập và huỷ tư cách thành viên.
Vì quyền lợi chung của CLB mong mọi thành viên chấp hành.

Berlin, 04.10.2017
BCH CLBBB Việt Nam Berlin