Thông báo: quy định nới lỏng bắt đầu từ 19/06/2021

Do tình hình lây nhiễm giảm nên bắt đầu từ thứ bảy 19.06.2021 chúng ta có thể tập thoải mái không hạn chế số lượng cầu thủ, được đánh đôi và tắm.

Chú ý: Tất cả các thành viên vẫn phải trình kết quả test âm tính trong ngày hoặc muộn nhất là 24 h sau khi test. Ai đã khỏi Covid trong vòng 6 tháng hoặc đã tiêm chủng lần 2 cách 2 tuần trở lên thì không phải test.

 

BCH CLB BB Việt Nam Berlin

Schreibe einen Kommentar