Đóng cửa sân tập từ thứ hai 02.11.2020

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tăng cao, chính phủ liên bang và Berlin đã ra quyết định ngừng các hoạt đọng thể thao quần chúng. Do vậy bắt đầu từ thứ hai 02.11.2020 chúng ta không được phép luyện tập nữa. Khi nào có tập được trở lại chúng tôi sẽ thông báo sau. Ngày 31-10 và 01-11 vẫn tập bình thường

BCH CLBBB Việt Nam Berlin

Schreibe einen Kommentar