Thông báo tập sáng thứ sáu 08:00-10:00 tại sân Hagenstr. 26 bắt đầu từ 03.07 đến hết Ferien 2020

Quận vừa cho phép mình chơi thứ sáu buổi sáng tại sân của chúng ta Hagenstr. 26 (bắt đầu từ 03.07 đến hết Ferien) từ 08:00 đến 10:00 (riêng từ 10.07-24.07 từ 08:00 đến 12:00.
Thành viên nào tập thì báo  cho Hồ Anh Tiệp. Anh Định và anh Văn chịu trách nhiệm mở và đóng cửa.

Schreibe einen Kommentar