Thông báo tập bình thường từ 21.08.2020

  1. Bắt đầu từ tuần này (21.08) quận đã cho phép chúng ta đánh cuối tuần như cũ rồi, chỉ ko đc phép tắm ở Halle và phải tự dọn vệ sinh và tiệt trùng tay nắm cửa!
    Phòng thay quần áo có thể sử dụng nhưng ko đc phép tắm.
    Ngoài ra chúng ta có thể tập vào thứ sáu 14:00-16:00 và thứ hai 16:00-17:30

Schreibe einen Kommentar