Kết quả giải bóng bàn thân thiện Sofia 2019

Giải Bóng bàn Thân thiện tổ chức tại Thủ đô Sofia – Bungaria ngày 08/06/2019 đã thành công tốt đẹp . Đoàn CHLB Đức tham dự với 52 VĐV với tất cả các hạng tuổi, cả nữ & nam và đã đạt được thành tích cao nhất trước các đoàn trong toàn Châu Âu.
Kết quả :
1- Đôi Các Cụ phụ lão :
*Nhất : Nguyễn tấn Đắc
Nguyễn hữu Viễn ( Balan )
* Nhì : Nguyễn huy Việt
Nguyễn nho Tân. ( CZ )
* Ba : Trần thị Trinh Mỹ
Đặng tố Nga. ( Đức )
2- Đôi Nam :
* Nhất : Đỗ thành Nam & Nguyễn hải Khánh ( Đức )
* Nhì : Nguyễn quốc Quân & Nguyễn Việt Khương ( SK )
* Ba : Trần Đức Lâm & Ngô văn Chính ( CZ )
Nguyễn Ngọc Thanh & Nguyễn xuân Bình ( Đức )
3- U 18 :
* Nhất : Lý công Quý David ( Đức )
* Nhì : Cao hương Ly ( Đức )
* Ba : -Diệu hoàng Nam ( Rum )
– Nguyễn bách Tùng ( Đức )
4- Đơn Nữ :
* Nhất : Dương Thuý Hạnh ( Đức )
* Nhì : Nguyễn thanh Huyền ( FR )
* Ba : Trần thị Trinh Mỹ ( Đức )
5- Đơn Nam :
A- Tuổi 1940-1953 :
* Nhất : Nguyễn quốc Quân ( SK )
* Nhì : Nguyễn hữu Thọ ( Đức )
* Ba : Nguyễn Nho Tân ( CZ ) & Nguyễn tất Đắc ( Balan )
B – Tuổi 1954 – 1958 :
* Nhất : Tô Lê Tú ( Đức )
* Nhì : Hoàng quốc Dũng ( FR )
* Ba : Nguyễn đình Trung ( Đức ) & Ngô văn Chính ( CZ )
C- Tuổi 1959- 1962 :
* Nhất : Trần Đức Lâm ( CZ )
* Nhì : Nguyễn anh Phương ( Hung )
* Ba : Hoàng xuân Cường & Ngô thanh Hải ( Đức )
D – Tuổi : 1963 – 1967 :
* Nhất : Nguyễn xuân Bình ( Đức )
* Nhì : Trương anh Tú ( CZ )
* Ba : Hoàng văn Tuấn ( CZ ) & Lê hữu Phương. ( Balan )
E – Tuổi 1968 – 1977 :
* Nhất : Trần đại Thuỷ ( Đức )
* Nhì : Trần Đức Phương ( Đức )
* Ba : Thân Đức Hồng ( CZ ) & Nguyễn thanh Hoàn ( Balan )
G- Tuổi 1978 – 2011 :
* Nhất : Nguyễn thành Long ( Đức )
* Nhì : Vũ xuân Thật ( Balan )
* Ba : Nguyễn Đức Tùng ( Bun ) & Nguyễn vũ Phúc ( FR )
6- Giải Đặc biệt :
* Nhất: Đỗ thành Nam (Đức)
* Nhì : Nguyễn hải Khánh ( Đức )
* Ba : Lê minh Cương ( Đức )
* Tư : Trần đại Vũ ( Đức )

Schreibe einen Kommentar